نویسنده = هادی ابوالفتحی
تعداد مقالات: 1
1. نقش و جایگاه اطلاعات در پیشرفت مدیریتی مدیران مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1388

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 9-23

مهناز اسیوند؛ محمد حسین پور؛ علی کنگرانی فراهانی؛ زهرا اباذری؛ سید رسول تودار؛ هادی ابوالفتحی؛ سعید علیزاده