نویسنده = عزت الله بالویی جامخانه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ارزیابی مدل آموزش سبز با تکیه بر توسعه پایدار با استفاده از تکنیک دیمتل- دالالا

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 37-49

محسن یحیی پور؛ مجتبی طبری؛ اسداله مهرآرا؛ محمدرضا باقرزاده؛ عزت الله بالویی جامخانه