کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. تدوین الگوی کیفیت بخشی مدارس بر اساس سرمایه اجتماعی و اثربخشی مدارس مقطع متوسطه دوم نظری

دوره 14، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 174-151

بابک باقری؛ یداله مهرعلی زاده؛ محمد حسین پور؛ لیلا بهمئی


2. طراحی الگوی شهرداری کارآفرین با محوریت آموزش گردشگری و نقش میانجی سرمایه اجتماعی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 131-147

محمد ابراهیم جرجانی؛ مجید اشرفی؛ سید محمد رضا حسینی؛ محمود رضا چراغعلی


5. رابطه رهبری موثق با عملکرد اعضای هیأت علمی: نقش میانجی سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 47-73

جعفر ترک زاده؛ نیره حسینی؛ سودابه حسن زاده بارانی