کلیدواژه‌ها = یادگیری سازمانی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین پاسخگویی و بالندگی با نقش میانجی یادگیری سازمانی بر مبنای رهبری معنوی در اعضای هیات علمی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 83-101

غلامرضا جباری مراغوش؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ صادق ملکی آوارسین


3. تعیین اثرات رهبری خدمتگزار بر یادگیری سازمانی با مطالعه نقش میانجی فراموشی سازمانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-94

محمد فائق محمدی؛ انور شاه محمدی؛ محمد فتاحی؛ حامد سیف پناهی


4. بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با یادگیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 9-26

اکبر امراهی؛ حسن قلاوندی؛ میر محمد سید عباس زاده