کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نقش مدیریت دانش بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه موردی)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 199-216

علیرضا قربانی؛ قنبر امیرنژاد


3. مولفه‌های موثر بر تجاری‌سازی دانش بر اساس مدیریت دانش

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 261-278

عباس میر؛ مهدی باقری؛ سیداحمد هاشمی


4. ارزیابی عوامل مؤثر بر اجرایی شدن نظام مدیریت دانش

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 75-89

لیدا رجبی سنگتراشانی؛ اسداله مهرآرا


5. مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش تبریز

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 59-82

زهرا برزگر؛ صادق ملکی آوارسین؛ پیمان یارمحمد زاده