کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
تعداد مقالات: 5
2. تدوین الگوی هویت دانش‌آموزان به منظور طراحی محتوای کتب درسی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 69-86

عزت خبازی؛ پریناز بنیسی


3. طراحی الگوی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 25-39

جمشید امیدی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


5. رابطه کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی با اشتیاق به مدرسه در بین دانش‌آموزان دختر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 25-42

عادل زاهد؛ سیده هایده کریمی یوسفی؛ مهدی معینی کیا