کلیدواژه‌ها = مدیران مدارس
تعداد مقالات: 4
1. ارائه سناریوهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس در استان مازندران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 57-76

فاطمه حسن‌زاده کفشگرکلایی؛ عبدالله علی اسماعیلی؛ وحید فلاح


3. بررسی میزان سلامت روانی و ارتباط آن با منابع قدرت در مدیران مدارس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 119-133

مظفرالدین واعظی؛ مجتبی حاج خزیمه