کلیدواژه‌ها = مدیران مدارس
تعداد مقالات: 5
1. ابعاد و مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی : رویکردی پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

عصمت الزامی؛ عباس عباسپور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ جواد پورکریمی؛ حمید رحیمیان


2. ارائه سناریوهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس در استان مازندران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 57-76

فاطمه حسن‌زاده کفشگرکلایی؛ عبدالله علی اسماعیلی؛ وحید فلاح


4. بررسی میزان سلامت روانی و ارتباط آن با منابع قدرت در مدیران مدارس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 119-133

مظفرالدین واعظی؛ مجتبی حاج خزیمه