کلیدواژه‌ها = اخلاق حرفه‌ای
تعداد مقالات: 6
2. بررسی جایگاه اخلاق حرفه‌ای کارکنان و ارائه الگوی مطلوب توسعه آن

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 107-124

معصومه سادات سعیدی؛ علیرضا فقیهی؛ محمد سیفی؛ فاِیزه ناطقی


3. شناسایی مولفه‌های مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای کارکنان (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 187-201

علی گلی؛ علی خوزین؛ مجید اشرفی؛ آرش نادریان