موضوعات = آموزش و پرورش
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رابطه موانع تدریس و دلبستگی شغلی با میانجی‌گری استراتژی حمایتی معلمان زن تربیت‌بدنی مدارس متوسطه شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

لیلا حری؛ مهوش نوربخش؛ سید نعمت خلیفه؛ پریوش نوربخش


2. ابعاد و مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی : رویکردی پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

عصمت الزامی؛ عباس عباسپور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ جواد پورکریمی؛ حمید رحیمیان


4. تاثیر برنامه درسی تلفیقی بر یادگیری درس علوم تجربی و مهارت تربیت بدنی پایه پنجم ابتدایی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 73-96

فاطمه طلوعی خیبری؛ علی فهیمی نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل