موضوعات = آموزش عالی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدل توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

مریم اکبرپور؛ نادر شهامت؛ عبادالله احمدی؛ رضا زارعی