دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی رابطه موانع تدریس و دلبستگی شغلی با میانجی‌گری استراتژی حمایتی معلمان زن تربیت‌بدنی مدارس متوسطه شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

لیلا حری؛ مهوش نوربخش؛ سید نعمت خلیفه؛ پریوش نوربخش


2. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدل توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

مریم اکبرپور؛ نادر شهامت؛ عبادالله احمدی؛ رضا زارعی


3. ابعاد و مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی : رویکردی پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

عصمت الزامی؛ عباس عباسپور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ جواد پورکریمی؛ حمید رحیمیان