رابطه فرهنگ مثبت اندیشی آموزشی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، تهران

2 گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار