کیفیت زندگی در مدرسه و نقش آن در پیش بینی هوش هیجانی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی (دوره مجازی)دانشگاه تهران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی