بررسی میزان رعایت استانداردهایاخلاق حرفه ای مدیران و رابطه آن با اشتیاق شغلی معلمان مقطع متوسطه دوم در شهر سنقر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمانشاه ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، ایران

3 کارشناس علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)