تاثیر به کار گیری راهبردهای آموزشی و انظباطی متنوع در کلاس درس و نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ، دانشگاه شهید مدنی آزربایجان ، مربی آموزش و پرورش

2 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ، دانشگاه شهید مدنی آزربایجان