رابطه مهارت های زندگی و خود کار آمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دوره دوم شهر یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت