تبیین رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات با کار آفرینی و پیشرفت شغلی کارکنان مدارس متوسطه شهرستان بستک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت