برسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب عملکرد مدارس غیر دولتی شهر کرج از دیدگاه اولیاء دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدیر مدرسه راهنمایی سما واحد کرج