امکان سنجی استقرار نظام آموزش مجازی در مدارس متوسطه استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزش