تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فرا شناختی تفکر خلاق دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی