بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای با دلبستگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان شیروان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشجو

4 کارشناس ارشد برنامه آموزشی

کلیدواژه‌ها