ارائه مدل توسعه توانمندی های کارآفرینی در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان بندر ماهشهر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه آموزش ابتدایی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران .

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

موضوع پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه توانمندی­های کارآفرینی در دانش­آموزان دختر ششم ابتدایی شهرستان بندر ماهشهر در سال تحصیلی 99/98 بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام به‌صورت کیفی با رویکرد گراندد تئوری بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از تمام متخصصان و خبرگان دانشگاهی حوزه کارآفرینی در شهر بندر ماهشهر بود که جهت دستیابی به نمونه از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. پژوهشگر پس از انجام 22 مصاحبه، به اشباع نظری دست یافت. جهت تحلیل داده­ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. از مجموع عوامل نشئت‌گرفته از تحلیل تماتیک، عوامل بازتعریف آموزش­های عمومی در مدارس، گسترش زیرساخت­های آموزشی، تغییر سبک­های آموزش، مستمر بودن آموزش­های کارآفرینی، ظرفیت قابل‌گسترش کتاب­ها و معلمان میانجی آموزش، شرایط علی توسعه آموزش توانمندی کارآفرینی در مدارس را تشکیل دادند. عوامل ناکافی بودن آموزش­ها، موانع ساختاری، حاشیه­ای بودن آموزش کارآفرینی، بی­توجهی فراگیر، ضعف برنامه­ریزی و ناهمسانی محتوای آموزشی با واقعیت­های بیرونی جزو شرایط زمینه­ای بودند؛ علاوه بر این طردشدگی فرهنگی، سرمایه­گذاری، سیاست­های تبعیض­آمیز و قوانین ناقص ازجمله شرایط میانجی در این پژوهش بودند؛ و درنهایت خودباوری، استقلال فردی، ریسک­پذیری، آینده­نگری، روحیه کار جمعی، اعتمادبه‌نفس، کاهش آسیب­های اجتماعی، رشد اقتصادی، هدفمندی اوقات فراغت، مهارت­آموزی، ثبات شخصیتی، مواجهه درست با محیط و کسب تجارب کاربردی در دانش­آموزان راهبردها را شامل می­شد و پیامدهای چنین وضعیتی پویایی اقتصادی و توسعه شاخص­های توسعه انسانی است.

کلیدواژه‌ها


احمدپور داریانی، محمود. (1387). کارآفرینی: تعاریف، الگوها، نظریات، تهران: انتشارات شرکت پردیس.
آراستی، زهرا. قدوسی، سمیرا و باقری، افسانه. (1395). تأثیر آموزش کارآفرینی از طریق روش داستان­سرایی بر نگرش کارآفرینانه دانش­آموزان مقطع ابتدایی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 9 (4): 593-612.
حشمتی­فر، لیلا. لیاقت­دار، محمد جواد و عابدی، احمد. (1398). تأثیر بسته آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامه آموزشی دانشگاه ساسکاچئون بر روحیه کارآفرینی دانش آموزان: یک طرح ترکیبی لانه­ای همزمان، نوآوری­های آموزشی، 18 (3): 83-104.
دسترنج، حکمت­اله.کاظمی، مهدی. کرد، باقر. کمالیان، امین و روشن، سید علیقلی. (1398). مطالعه ابعاد و مؤلفه­های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش­شناختی نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: جزیره قشم)، فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، 9 (2): 97-111.
دهقان منشادی، فاطمه.(1396). بررسی مقایسه­ای اثربخشی روش­های تدریس مبتنی بر یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر خلاقیت و روحیه کارآفرینی دانش­آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 1 یزد پایان­نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی امام جواد (ع).
روحی، لیلا. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر شکل­گیری کارآفرینی در دانش­آموزان مقطع متوسطه (مطالعه موردی: ناحیه 1 شهرستان بهارستان)، پایان­نامه کارشناسی ارشد پیام نور تهران.
روشن، محمدرحیم. (1391). بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم بر روحیه‌ی کارآفرینانه دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی.
زنگنه، حسین. کاوسی، علیرضا و بهرامی، زهرا. (1398). نگرش معلمان به روش­های یاددهی-یادگیری آموزش کارآفرینی در دوره­ی ابتدایی، فصلنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12 (6): 1-7.
سعادتمند، زهره و کریمیان، سعیده. (1398). آموزش برنامه درسی کارآفرینی مبتنی بر برنامه­ریزی چندبعدی در دوره اول ابتدایی، دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه­ریزی درسی)، اصفهان.
شمس، نسرین. (1397). مدیریت استعدادهای راهبردی در مدارس کارآفرین، نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (رویکردها، نظریه­ها، ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق).
طغرایی، محمدتقی.میرواحدی، سید سعید و هاشمی، سمیه (1398). طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدارس، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 18 (4): 59-83.
عبدالهی، بیژن. (1390). رهبری آموزش کارآفرین: ایجاد محیط­های کارآفرینی در مدارس، همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل.
عسکری­فر، کاظم. ابراهیمی، ابوالقاسم و علوی، سید مسلم. (1397). ارائه الگوی آموزشی توسعه توانمندی­های کارآفرینانه در دانش­آموزان با میانجی­گری ویژگی­های شخصیتی، فصلنامه نشریه توسعه کارآفرینی، 11 (1): 101-120.
Badri, R., & Hachicha, N. (2019). Entrepreneurship education and its impact on students’ intention to start up: A sample case study of students from two Tunisian universities, The International Journal of Management Education,7(2): 182-190.
Bridge, S., Hegarty, c., & porter, S. (2010). Rediscovering enterprise: Developing appropriate university entrepreneurship education, Journal of Education and Training, 8(53): 722-734.
Ekpe, I., & Mat, N. (2015). The Moderating Effect of Social Environment on the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Entrepreneurial Intentions of Female Students at Nigerian Universities, International Journal of Management Sciences and Business, 1(4): 1-16.
Ememe, O. N. & Ezeh, S. C. & Ekemezie, C. A. (2013). The Role of Hea-Teacher in the Development of Entrepreneurship Education in Primary Schools, Journal of Academic Research International, 4(1):242-249.
Jufri, M. and Wirawan, H. (2018). Intemalizing the spirit of entrepreneurship in early childhood education through traditional games, Education Training, 60(7): 125-139.
Kickul, J., Wilson, F., & Marlino, D. (2007). Gender, Entrepreneurial Self-Efficacy, and Entrepreneurial Career Intentions: Implications for Entrepreneurship Education, Entreprenurship Theory and Practice, 31(3): 387-406.
Kozlinska, I. (2011). Contemporary approaches to entrepreneurship education, Journal of Business Managenent, 4(8): 205- 220.