دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 50، زمستان 1398، صفحه 1-170 
3. طراحی و ارزیابی مدل آموزش سبز با تکیه بر توسعه پایدار با استفاده از تکنیک دیمتل- دالالا

صفحه 37-49

محسن یحیی پور؛ مجتبی طبری؛ اسداله مهرآرا؛ محمدرضا باقرزاده؛ عزت الله بالویی جامخانه


7. الگوی مدیریت سازمان‌های آموزشی مردم‌نهاد (حوزه مدرسه سازی)

صفحه 101-124

علیرضا عراقیه؛ سیدعلی محبوب؛ عباس خورشیدی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ سعید مرادی