دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 54، زمستان 1399، صفحه 193-1 
1. ارائه الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

صفحه 21-1

محمد بختیاری؛ لطف الله عباسی؛ فرشته کردستانی؛ عباس خورشیدی


2. ارائه الگوی کارآفرینی فناورانه در مدارس استان گلستان

صفحه 23-46

وحیده مزیدی؛ علیرضا مقدسی؛ روح الله سمیعی؛ مجید اشرفی


3. ارائه مدلی برای ارتقای سرمایه فکری اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

صفحه 68-47

فخرالدین احمدی؛ سعید مرادی؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ نادر برزگر؛ لیلا شریفیان


8. واکاوی مؤلفه های تدریس اثر بخش ریاضی در دوره متوسطه

صفحه 193-175

ثریا خدایی؛ زهره سعادتمند؛ مریم براتعلی