دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، زمستان 1396 
4. نقش سبک‌های مدیریت تعارض در پیش‌بینی روحیه‌ معلمان

صفحه 59-72

میر محمد سیدعباس زاده؛ رضا محمد زاده؛ احسان عظیم پور


7. شناسایی مؤلفه‌های نهادینه کردن شایسته‌گزینی مدیران

صفحه 121-142

مجید قبادی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مهدی کلانتری