راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش مقاله های فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

فصلنامه« رهبری و مدیریت آموزشی» دانشگاه آزاداسلامی واحدگرمسار باهدف نشرنظریه ها، نتایج تحقیقات ودستاوردهای علمی، مقالات علمی- پژوهشی دررشتة مدیریت آموزشی وزمینه های وابسته(برنامه ریزی آموزشی و درسی، مدیریت وبرنامه ریزی آموزش عالی، مدیریت منابع انسانی، روانشناسی سازمانی وکار وسایرموضوعات مرتبط)را منتشر می کند. از اساتید، صاحبنظران، کارشناسان ودانشجویانی که برای این مجله مقاله می فرستندتقاضا داردبه نکات زیر توجه فرمایند:

 • مقالات بر روی کاغذ A4 با حاشیه 2 سانتیمتر از چهار طرف و فاصله بین سطرها 8 میلیمتر از یکدیگر در محیط word (22 سطری و قلم 12) تایپ شود و در سایت دانشگاه بخش پژوهش وفناوری  قسمت سامانه مجلات علمی ،سامانه  جدید  مجلات بار گذاری شود .
 • اسامی و اصطلاحات خارجی شامل نام اشخاص، محل ها، علایم اختصاری، واژه های علمی و ... در متن به فارسی نوشته شود و در زیر نویس همان صفحه به زبان اصلی آورده شود.
 • ترتیب تنظیم مقالات علمی_پژوهشی: 1) برگه مشخصات مقاله 2) عنوان (حداکثر 25 کلمه) 3) چکیده فارسی 4) مقدمه (موضوع، فرضیه، پیشینه، اهداف و روش تحقیق) 5) روش ها 6) یافته های تحقیق 7) بحث و نتیجه گیری 8) منابع و مآخذ 9) چکیده انگلیسی
 • چکیده مقاله در دو بخش فارسی (حداکثر 200 کلمه) و انگلیسی (حداکثر 20 سطر) نوشته شود به گونه ای که دربردارندة موضوع، روش تحقیق و مهمترین نتیجه گیری مندرج باشد.
 • کلید واژگان به دوصورت فارسی وانگلیسی درپایان چکیده ها نوشته شود.
 • شرح تصاویر و توضیح مربوط به نمودارها در زیر آنها و شماره و عنوان جداول در بالای آنها آورده شود.
 • حجم مقاله از حداکثر 20 صفحه تجاوز نکند.
 • انشاء و املاء مقاله صحیح، روان و سلیس باشد و نکات دستوری در نگارش آن رعایت شود.
 • نام نویسنده یا نویسندگان (پژوهشگران) با سمت و درجه علمی و نشانی دقیق و شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی (E-mail) در صفحه اول مقاله قید شود.
 • روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله به صورت زیر انجام پذیرد:

الف) ارجاع به منابع به شیوة درون متنی یا APA است به این گونه که در متن مقاله پس از نقل مطلب در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه مورد نظر ذکر شود مانند (هومن، 1378: 16)

ب) فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر و به ترتیب الفبایی نویسندگان در دو بخش فارسی و انگلیسی تنظیم شود:

کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم (در صورتی که کتاب ترجمه باشد)، محل نشر، ناشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، شماره، شماره صفحات مقاله در نشریه.

پایان نامه/ رساله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان پایان نامه، پایان نامة کارشناسی ارشد/ رسالة دکتری چاپ نشده، نام دانشگاه.

در صورت استفاده از منابع اینترنتی علاوه برذکر مشخصات فوق در پایان > نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور کامل < ] تاریخ مشاهده [ نیز نوشته شود.

نحوة بررسی مقالات:

 مقالات دریافت شده نخست توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت انطباق با معیارهای مجله به منظور ارزیابی به صورت بی نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحبنظر در موضوع مقاله ارسال خواهند شد ( انتخاب داوران بر عهدة هیأت تحریریه خواهد بود).

ملاحظات:

 • آراء و نظرات مندرج در مقالات لزوماً مبین نظرات و آراء مجله نیست.
 • مسئولیت محتوای مقالات بر عهدة نویسندگان است.
 • هیأت تحریریه حق قبول یا رد، ویرایش، تلخیص و تنظیم مقالات را دارد.
 • کلیه مقالات ارسالی (در صورت تأئید یا رد مقاله) در آرشیو مجله نگهداری شده، لذا مقالات رسیده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 • ترتیب تقدم و تأخر چاپ مقالات به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد.
 • ضروری است مقاله ارسال شده در هیچ سمیناری (داخلی، ملی یا بین المللی) ارائه نگردیده باشد و یا در هیچ نشریه ای (داخلی، ملی یا بین المللی) قبلاً چاپ و یا همزمان به نشریه های دیگر فرستاده نشده باشد.
 • محتوای مقاله با اهداف مجله متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیأت تحریریه است).
 • با توجه به سیاست های هیأت تحریریه مجله از بررسی و چاپ مقالات ترجمه شده معذور است.

نقل مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ بلامانع است.

لطفا جهت دریافت فرم تعهدنامه مقاله روی لینک روبرو کلیک نمایید.    تعهدنامه

لطفا جهت دریافت فرم تعارض منافع مقاله روی لینک روبرو کلیک نمایید.   تعارض منافع

شماره حساب:  0105664183006 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 شماره شبا:ir260170000000105664183006