پرسش‌های متداول

چگونه نتیجه مقاله ارسالی را پیگیری کنم؟

<p><span>از طریق سامانه و از صفحه شخصی خود پیگیری کنید.</span></p>

آیا پذیرش و چاپ مقاله در فصلنامه هزینه ای دارد؟

<p>فعلا خیر. هزینه ای ندارد</p>

در صورتیکه یک مقاله چند نویسنده دارد، آیا نویسنده اول می بایست اقدام به ارسال مقاله کند؟

<p><span>برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید اقدام کند و کلیه مکاتبات با نویسنده مسئول خواهد بود.</span></p>