فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ازجمله مجلات علمی دارای امتیاز مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

پژوهشگر گرامی:

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (10/62815-98/10/04) مقرر گردید در صورت تایید اولیه توسط سردبیر، بابت ارسال هرمقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تایید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد.(لازم بذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی باشد.)

شماره حساب:  0105664183006 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 49، پاییز 1398، صفحه 1-321 

3. ارائه سناریوهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس در استان مازندران

صفحه 57-76

فاطمه حسن‌زاده کفشگرکلایی؛ عبدالله علی اسماعیلی؛ وحید فلاح


6. شناسایی مولفه های جامع منابع انسانی بر اساس استاندارد ISO34000

صفحه 115-132

شیرین دانایی؛ داود قرونه؛ مسلم چرایین؛ احمد اکبری


8. رابطه فرهنگ مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با نقش میانجی موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان

صفحه 153-166

محبوبه سلیمانپور عمران؛ بهرنگ اسماعیلی شاد؛ فاطمه مرتضوی کیاسری؛ مهدی علی آبادی


10. رابطه بین معیارهای ارزش‌گذاری و سطح بلوغ مدیریت دانش

صفحه 187-201

فروغ فرزان؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پورکیانی؛ ایوب شیخی


13. نقش آموزش صلح در مسئولیت پذیری و مهارت خودبازداری دانش آموزان

صفحه 247-266

اسماعیل کاظم پور؛ مریم باباپور؛ خلیل غفاری؛ سیده معصومه عصایی


15. آماده‌سازی و استانداردسازی مقیاس شناختی هدایت تحصیلی برای مشاوران شهر تهران

صفحه 287-305

نویداله نوری؛ غلامعلی افروز؛ کامبیز کامکاری؛ مهدی دوایی