فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ازجمله مجلات علمی دارای امتیاز مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. 

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی در ارزیابی سال 1398کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به کسب رتبه ج شده است.

 

پژوهشگر گرامی:

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (10/62815-98/10/04) مقرر گردید در صورت تایید اولیه توسط سردبیر، بابت ارسال هرمقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تایید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد.(لازم بذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی باشد.)

شماره حساب:  0105664183006 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 شماره شبا:ir260170000000105664183006

 

تبعیت از قوانین COP به شرح مندرج درلینک روبرو، شرط لازم برای پذیرش و چاپ مقالات است. COP

سرقت ادبی از طریق موتورهای جستجوگر و یابنده سرقت های علمی پیگیری می شود. 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 53، پاییز 1399، صفحه 1-174 

3. شناسایی ابعاد و مولفه های رهبری اصیل در دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 43-61

امید آراد؛ امیر حسین محمد داودی؛ علی تقی پورظهیر


6. طراحی الگوی برنامه درسی مدیریت اقتصاد خانواده در دوره متوسطه دوم

صفحه 103-125

سعیده طاهری طیبی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشین چی