تعداد مقالات ارسال شده 777
تعداد مقالات رد شده 527
تعداد مقالات پذیرفته شده 106
درصد پذیرش 14

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ازجمله مجلات علمی دارای امتیاز مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

 

پژوهشگر گرامی:

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (10/62815-98/10/04) مقرر گردید در صورت تایید اولیه توسط سردبیر، بابت ارسال هرمقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تایید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد.(لازم بذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی باشد.)

شماره حساب:  0105664183006 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 شماره شبا:ir260170000000105664183006

 

تبعیت از قوانین COP به شرح مندرج درلینک روبرو، شرط لازم برای پذیرش و چاپ مقالات است. COP

سرقت ادبی از طریق موتورهای جستجوگر و یابنده سرقت های علمی پیگیری می شود. 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 51، بهار 1399، صفحه 1-186 

1. ارائه الگوی رهبری هوشمند برای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 1-19

علیرضا طوسی؛ احمدرضا سنجری؛ عباسعلی قیومی؛ پرویز احدی


3. ارائه مدل رابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاری‌سازی آموزش عالی

صفحه 57-76

عباس جدی کار؛ مریم تقوایی یزدی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


8. طراحی مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران

صفحه 161-186

فرشته وثوق؛ غلامعلی احمدی؛ امیر حسین محمد داودی؛ نرگس حسن مرادی